Rezervácia splavu

  Michal Šaradín
  Tel: +421 907 802 622
  Email: michalsaradin@gmail.com
  Facebook: www.facebook.com/raftinghron
  Sama Chalupku 130/35
  , Nemecká nad Hronom, SK-97697

  Obchodné meno:
  FishingGuide, spol. s r.o.
  Sídlo:Jána Švermu 5, Nemecká 976 97
  IČO: 47 442 051

  IBAN
  SK11 8330 0000 0024 0175 6270

  fullsizerender1

  fullsizerender